Ana sayfa GÜNDEM Polatlı’ya EDS kurulması için ilk adım atıldı

Polatlı’ya EDS kurulması için ilk adım atıldı

273
0
PAYLAŞ

Başkan Yıldızkaya’ya EDS kurma yetkisi

İlçemizde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması için ilk adım atıldı, Polatlı Belediye Meclisi, Ağustos ayı ikinci birleşim birinci oturum toplantısında Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’ya yetki verdi.

Trafik kazaları sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefiyle tasarlanan EDS, kameralar aracılığıyla sürücülerin trafik ihlallerini tespit ediyor. Polatlı Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci birleşim birinci oturum toplantısında, ilçemizde EDS sistemi kurulması için Başkan Yıldızkaya’ya yetki verildi. Polatlı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan karayollarında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli bir trafik akışının sağlanması amacıyla trafik kural ve ihlallerinin izlenerek tespitlerin yapılacağı, EDS’nin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi mecliste oy birliği ile kabul edildi. Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait porno şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak kurulan EDS’ler için oluşturulacak Trafik İhlalleri Tespit Listesinde yer alan trafik idari para cezaları toplamının % 30’u oranındaki tutar belediyeye ödeniyor.

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) Nedir?

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası görüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulması için tasarlanan sistemdir.

Araçların ön cepheden fotoğrafı çekilerek ihlal tespit ediliyor

Trafiğin sıkı bir şekilde denetlenerek kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılmasının amaçlandığı ve araçların fotoğraflarının ön cepheden çekildiği sistemde, hız ihlali yapan bir sürücüye, emniyet kemeri takmadığı ya da telefonla konuştuğu için de ayrıca ceza kesilebiliyor. Herhangi bir kuralı ihlal ettiği tespit edildiğinde fotoğrafı çekilen bir motosiklet sürücüsüne kask takmadığı için de ek bir ceza daha kesiliyor.

Tüm hususlar belediyeler açısından UKOME’lerde değerlendirilerek gerekli karar alınıyor

İlgili Mevzuat hükümlerine göre; Büyükşehir statüsündeki ile bağlı ilçelerin tamamı büyükşehir sınırları içerisinde yer aldığından, bu illerde EDS’lerle ilgili iş ve işlemler ilgili büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Büyükşehir belediyelerinin EDS çalışması yapmak istememesi, ilçe belediyelerinin ayrı ayrı EDS çalışması yapmak istemesi vb. tüm hususlar belediyeler açısından UKOME’lerde (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) değerlendirilerek gerekli karar alınıyor.

EDS Kullanımı Hizmet Bedeli

Hizmet bedellerine ilişkin mevzuatta yer alan ilgili madde şöyle diyor; “MADDE 12 – (1) EDS üzerinden tespit edilen trafik kural ihlalleri, (trafik idari para cezası karar tutanaklarında belirtilen tutarlar) aylık olarak tarih ve saat sırasını takip edecek şekilde Ek-2’de belirtilen Trafik İhlalleri Tespit Listesine kaydedilir ve görevlilerce onaylanır. Onaylanan tespit listesi EGM EDS Komisyonu sekretaryasına gönderilir. (2)Belediyelerce veya sermayesinin tamamı belediyelere ait şirketler tarafından kendi bütçe kaynakları kullanılarak kurulan EDS’ler için oluşturulacak Trafik İhlalleri Tespit Listesinde yer alan trafik idari para cezaları toplamının % 30’u oranındaki tutar belediyeye ödenmek üzere ilgili emniyet teşkilatı biriminin emvaline gönderilir. (3)Belediyeler tarafından hasılat paylaşımı yoluyla kurdurulan ve işlettirilen EDS’lerin ihale sözleşmesinde Türk Lirası cinsinden belirtilen yatırım maliyetine ulaşıncaya kadar. Trafik İhlalleri Tespit Listesinde yer alan trafik idari para cezaları toplamının %30’u, yatırım maliyetine ulaşıldıktan sonra ise %15’i oranındaki tutar belediyeye ödenmek üzere ilgili emniyet teşkilatı biriminin emvaline gönderilir. İhale sözleşmesinde Türk Lirası cinsinden belirtilen yatırım maliyeti, yeniden değerleme, TÜFE/ÜFE vb. oranlar ile hiçbir surette güncellenemez. (4)İlgili emniyet teşkilatı birimi tespit listesinde belirtilen trafik idari para cezalarına göre belirlenen tutarı belediyeye sistem kullanımı hizmet bedeli olarak öder. (5)Yetkili mahkemelerce iptal edilen cezalar olduğunda bu cezalar için ayrı bir tespit listesi düzenlenir. İptal edilen cezalar ile ilgili ödenen hizmet bedelleri, ilgili belediye ile yapılan protokolün devam etmesi durumunda takip eden aylardaki ödeme tutarından düşülür. İlgili belediye ile yapılan protokolün devam etmemesi durumunda ise söz konusu tutarlar ilgili belediye tarafından İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.”

Öncelikle EDS Komisyonu kuruluyor

İlçelerde kurulmuş veya kurulacak EDS’lerle ilgili yapılacak iş ve işlemleri takip etmek üzere; ilçe emniyet müdürü/amiri veya şehiriçi trafik denetleme/tescil büro amirliğinden sorumlu yardımcısının başkanlığında trafik denetleme/tescil büro/bölge trafik istasyon amiri, bilgi teknolojileri büro amiri, muhabere elektronik büro amiri ve belediye temsilcilerinden oluşturulacak İlçe EDS Komisyonu kuruluyor. Gerek duyulması halinde, komisyona ilden personel desteği sağlanabiliyor. Hizmetinden yararlanılacak EDS; Banket/Emniyet Şeridi, Hız, Koridor Hız, Kırmızı Işık, Park İhlal Tespit Sistemleri vb. trafik kural ihlali tespit sisteminden en az birini kapsıyor. Sahada bulunan donanımlarla görüntüleme merkezinin haberleşmesi için kullanılacak iletişim altyapısının kurulum, bakım-onarım ve işletim giderleri ilgili belediye tarafından karşılanıyor.

Haber: Sinem Kopar