Ana sayfa GÜNDEM Millet İttifakı yerel seçim turunda

Millet İttifakı yerel seçim turunda

402
0
PAYLAŞ

Çay: “Bir arada huzurlu yaşamın güvencesi olacağız!”

Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay, CHP İlçe Başkanı Selami Ovacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Mürsel Kömez, Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları ve partilileri ile mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Sami Çay, 31 Mart Yerel seçimleri kapsamında; CHP İlçe Başkanı Selami Ovacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Mürsel Kömez ve meclis üyesi aday adayları ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çay ve beraberindekiler, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla görüşüp sorunları tespit ediyorlar. Bu kapsamda Millet İttifakının geçtiğimiz günkü durağı Avdanlı ve Yaralı Mahalleleri oldu.

“Vatandaş, Belediye tarafından çöpler alınmıyor diye dert yanmaktadır”

Ziyaretlere ilişkin yapılan açıklamada; “Vatandaşın artık dermanı kalmamış, ekonomi dibe vurmuş, köylü üretimden koparılmış, Kendisini yok sayan anlayıştan sıkılmış, yönetim anlayışının merkezine insanı alan bir kent yönetimine kavuşmak için gün sayıyor. Halk derdini dinleyen derdine derman olan belediyecilik anlayışı istiyor. Avdanlı ve Yaralı Mahallelerimizde yurttaşlarımızın sorunlarını dinledik. Vatandaş bağlantı yolları ve mahalle içi yollardan şikayetçi. İçme suyu konusunda sorunları var. Servis bekleyen çocuklar için otobüs durağı istiyorlar. Çünkü çocuklar yağmurda yağışta ıslanıyorlar. Vatandaş ayrıca belediye tarafından çöpler alınmıyor, diye dert yanmaktadır. Polatlı’da yaşayan her yurttaşımızın derdini dinlemeye ve yerelde iktidar olduğumuz takdirde nasıl bir kent yaratacağımızın müjdesini vermeye devam ediyoruz.”

“Demokratik ve etkin yönetimin, bir arada huzurlu yaşamın güvencesi olacağız!”

Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimleri, herkese adil, tarafsız ve etkin hizmet sunumu anlayışı ile hareket eder. Katılımcı ve demokratik bir kent yönetimi oluşturmak; yurttaşların ihtiyaçlarını hızlı biçimde karşılayan etkin yönetimler oluşturmak önceliğimizdir. Kentlerimizde bir arada huzurlu yaşamın güvencesi, adalet ve demokrasidir. Belediyelerimiz her görüşten insana, tüm paydaşlara söz hakkı sağlar; uzlaşıya dayalı kararlar alır. Yerel yönetimlerden başlayarak tüm ülkede, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışının oluşturulması hedeflenir.

Adil, Tarafsız ve Etkin Hizmet

 • Yerel yönetim anlayışımızın temelini, kamu yararı güden, tarafsız ve etkin hizmet oluşturmaktadır.
 • Yerel yönetimde ayrım gözetmeksizin herkese adaletli ve etkin hizmet sunumu gerçekleştireceğiz.
 • Kentin sorunlarını hızla çözeceğiz; yurttaşların şikâyetlerini ve taleplerini yakından takip edeceğiz. Yurttaşların ihtiyaçlarını hızlı biçimde karşılayan etkin ve güçlü bir yerel yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Teknolojinin sunduğu tüm olanaklardan faydalanacağız.
 • Yoksul insanların ve dar gelirli kesimlerin, kamu hizmetlerinden mahrum kalmasına asla izin vermeyeceğiz. Başta engelliler olmak üzere, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve göçmenler gibi dezavantajlı kesimlerin yerel yönetim hizmetlerinden yeterince yararlanmasını sağlayacağız.
 • Yerel yönetim hizmetlerinin, günübirlik ve keyfi kararlardan uzak, uzlaşıya dayalı planlar ve programlar çerçevesinde yapılması esastır. Yerel yönetimlerin kararlarını, planlara ve programlara dayalı olarak ve bilim insanlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların görüşlerini alarak yaşama geçireceğiz.
 • Yatırım önceliklerinin belirlenmesinde temel hedefimiz; kamusal yararı ön planda tutmak ve yerel yönetim hizmetlerinin niteliğinin toplumun etkin katılımıyla denetlenmesini sağlamaktır. Şeffaf, katılımcı ve tüm yurttaşları kapsayan hizmet anlayışı, kılavuzumuz olacaktır.

Demokratik Kent Yönetimi

 • İnsan odaklı, tarihsel, doğal ve kültürel değerlerimize saygılı, çağdaş yaşam koşullarını geliştiren faaliyetler; tüm politikalarımızın ve projelerimizin temelini oluşturur.
 • Anayasal yerinden yönetim kuruluşları olan meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yurttaş girişimleri, demokratik kent yönetiminin paydaşlarıdır. Kentlerimizi, bu kurumlar ile birlikte, uzlaşı içerisinde, bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda yöneteceğiz.

Katılımcı Yerel Yönetimler

 • Ülkemizin içinde bulunduğu merkeziyetçi, halktan kopuk ve otoriter yönetim anlayışına karşı; demokratik ve katılımcı yerel yönetim anlayışı esas olacaktır.12
 • Kentleri, demokratik değerlere, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; idari ve mali özerkliği geliştiren, yurttaş katılımına dayalı bir anlayışla yöneteceğiz.
 • Aktif yurttaş katılımı için, tüm yerel yönetim organları ve halk arasında şeffaf ve güçlü iletişim kanalları kuracağız. Yurttaşların bilgi edinme hakkı önündeki tüm engelleri kaldıracağız ve katılımı etkin kılabilmek için yönetim süreçlerini halka açık biçimde gerçekleştireceğiz.
 • Kentin geleceğini etkileyecek önemli projeleri, tüm paydaşların ve yöre halkının karar süreçlerine katılımını sağlayarak gerçekleştireceğiz. Hassas durumlarda, projelerin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve yöre halkının onayından geçmesini sağlayacağız.
 • Mümkün olan tüm koşullarda doğrudan demokrasiyi yaşama geçireceğiz. Bunun için, “Mahalle Konseyleri”, “Semt Meclisleri” gibi girişimleri teşvik edeceğiz. Bunların karar alma süreçlerine doğrudan katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
 • Muhtarlar yerelde karar alma süreçlerinde etkili olacak. Muhtarların, kendi yetki ve sorumluluk alanlarını ilgilendiren hususlarda, Belediye Meclisi toplantılarına aktif katılmalarına olanak sağlayacağız.
 • Muhtarların çağın gereklerine göre hizmet verebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Bunun için gerekli hizmet binası ve personel desteğini sunacağız.

Şeffaf Yönetim Kültürü

 • Belediye yönetimlerinde şeffaflığı yönetim kültürü haline getireceğiz. Bunun için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Belediye başkanlarının, başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin malvarlığını düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacağız.
 • Belediye meclis toplantılarını internetten canlı yayınlayacağız. İhaleler, bütçe uygulama sonuçlarını yurttaşlarımızın sürekli erişimine açık tutacağız.
 • Belediyelerin stratejik planlarını, belediye başkanları seçildikten sonra 5 yıllık görev dönemlerini kapsayacak biçimde, tüm paydaşların katılımıyla hazırlayacağız. Stratejik planları, yurttaşların erişimine açık tutacağız.

Hesap Veren Yerel Yönetimler

 • Belediyeleri ve belediyelerin ortak olduğu bütün şirketleri yönetirken hesap verme sorumluluğunu sözde bırakmayacağız. Hesap verme sorumluluğunu kurumsal kültür haline getireceğiz. Belediye faaliyetlerinin hesabını, belediye meclisi başta olmak üzere, hem yurttaşlarımıza hem de yetkili mercilere vereceğiz.
 • Belediyelerde kurum dışına hesap verme; a) merkezi yönetime, b) Sayıştay’a ve c) halka hesap verme olmak üzere üç şekilde gerçekleştirilir. Kurum dışına hesap vermeyi kurumsal yenilenmeye ve hizmet sunumunda toplumsal faydaya dönüştüreceğiz. Bunun için gerekli tüm tedbirleri alacağız.
 • Yurttaşlar adına kamu hizmetlerine yönelik denetim yapan bir diğer organ Kamu Denetçiliği Kurumu’dur.
 • Yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin yurttaşların memnuniyetinin, hızlı ve etkili biçimde ölçülmesi çok önemlidir. Belediye hizmetlerinin yurttaşlar üzerindeki etkilerinin ölçülmesini, hesap verme sorumluluğunun bir parçası olarak değerlendireceğiz.
 • Yurttaşların belediye hizmetlerinin farkında olması; bu hizmetlerin yurttaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yapılması ve hizmetlerden memnuniyet oranının arttırılması için tüm tedbirleri alacağız.
 • Belediyelerin faaliyet raporlarını titizlikle hazırlayacağız. Yurttaşlarımızın, belediye faaliyetleri hakkında doğru bilgilendirilmesini sağlayacağız ve bu yolla bütün faaliyetlerimizde hesap verme sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.
 • Kentlerin sorunlarına, yurttaşların politika yapım süreçlerine katılımını sağlayarak; birlikte çözüm üreteceğiz. Katılım, uzlaşı ve işbirliği, temel yerel yönetim anlayışımızdır.
 • Kentleri, demokratik değerlere, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; idari ve mali özerkliği geliştiren, yurttaş katılımına dayalı bir anlayışla yöneteceğiz.”denildi.