Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Laf Lafı Açar – KÖŞE YAZISI

Laf Lafı Açar – KÖŞE YAZISI

335
0

Swabia’da zengin bir adam, Fransızca öğrenmesi ve birkaç görgü kuralı edinmesi için oğlunu Paris’e yolla­mış. Birkaç yıl sonra babasının çiftliğinde çalışan ır­gatlardan biri onu görmeye gelmiş. Genç adam bun- oldukça şaşırmış ve neşeyle seslenmiş.

“Hans^ burada ne arıyorsun sen? E”Ah, zavallı kuş” dedi Bay William. “Bu nasıl oldu?”

“Şey, bilirsiniz, güzel atlarımız birbiri ardınca ölün­ce çok leş yedi, ama ben böyle giderse öleceğini söyle­miştim.”

“Ne! Babamın dört güzel atı öldü mü?” diye sordu

Bay William. “Bu nasıl oldu?” «

“Şey bilirsiniz, ev ve çiftlik ambarı yanarken su ta­şımaktan çok yorulmuşlardı ve zaten taşıdıkları su da işe yaramadı.”

“Ah, hayır!” diye bağırdı Bay William dehşetle. “Evimiz yandı mı? Peki bu ne zaman oldu?”

“Şey, bilirsiniz, babanız tabutunda yatarken kimse bir yangın beklemiyordu. Gece fenerlerin ışığı altında gömüldü. Küçük bir kıvılcım ve sonra her yer ateş al­tında.”

“Bu çok kötü bir haber!” diye haykırdı Bay William acı içinde. “Babam ölmüş. Peki annem, kız kardeşim nasıl?”

“Şey, bilirsiniz, babanız, genç hanımın babası bilin­meyen bir çocuk dünyaya getirdiğini gördüğünde kalp krizinden öldü. Kız kardeşiniz bir oğlan çocuğu dün­yaya getirdi…”

“Eyvah! Zavallı annem kim bilir ne kadar üzülmüş­tür.”

Irgat, “Şey bilirsiniz, ben de ona bu kadar üzülme, kendine zarar vereceksin” dedim; ama dinletemedim. Zavallı kadın acılara dayanamayıp öldü” dedi ve “As­lında anlatacak öyle fazla bir haberim yok,” diye ekledi sonra…

v nasıl? Yeni ha­berler var mı?”

“Fazla bir şey yok Bay William. Yalnız avlak bekçisi­nin size verdiği o güzel kuzgun öldü.”