Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ İNSANLARIN İÇİNDEKİ İYİLİĞİ ÖLDÜRME-KÖŞE YAZISI

İNSANLARIN İÇİNDEKİ İYİLİĞİ ÖLDÜRME-KÖŞE YAZISI

76
0
PAYLAŞ

Bir zamanlar bir köyde bir ağa yaşıyormuş. Bir de özgürlüğüne çok düşkün cesur bir delikanlı. Bu deli­kanlının öyle bir atı varmış ki dillere destanmış. Bütün yarışlarda, ağanın atları dahil bütün atları geride bırakı­yormuş. Ağa sürekli olarak bu ata sahip olmak istiyor­muş. Fakat delikanlı bir türlü satmaya yanaşmıyor ve Ağa, bu atın hasretiyle günden güne eriyormuş.

Ağanın en zeki adamlarından birisi ağaya: “Ağam kendini üzme, akşama o atı ağılda bil” demiş.

Delikanlının her akşam köye döndüğü yolun kena­rına yüzü koyu uzanmış ve delikanlı yaklaşınca da “Ah., karnım, ölüyorum…”diye, inlemeye başlamış.

Delikanlı atından indiği gibi adamın yanına gitmiş, onu usulca yerden kaldırarak atına bindirmiş.

Sarsılmasın diye de, kendisi atın yularından iple tu­tarak yürümeye başlamış. Birkaç “dakika sonra hilekâr adam, atın ipini yularından çözmüş ve at ile hızla uzak­laşmaya başlamış.

Atının ipleri elinde kalan delikanlı, giden atlıya ba­ğırmış:

“Bir dakika bekle bir şey söyleyeceğim. Sakın atı bu şekilde elde ettiğini kimseye söyleme” adam güle­rek “Neden? Enayi olduğun ortaya çıkmasın diye mi?” demiş. Delikanlı üzgün bir şekilde devam etmiş “Hayır onunla ilgisi yok. Fakat sen bu olayı herkese anlatırsan, bir daha hiç kimse yol kenarında rahatsızlanan ve ger­çekten yardıma ihtiyacı olan, insanlara durarak yardım etmez. Bu insan senin kardeşin bile olsa. Yani sen bu olayı anlatarak insanların içinde olan iyilik yapma ar­zusunu yok edebilirsin.” Bu sözlerden bir hayli etkile­nen at hırsızı, özür dileyerek, atı geri getirmiş ve;

“Asıl sen bu olaydan hiç kimseye bahsetme ne olur” demiş.

İnsanların yaptıkları iyi veya kötü şeyler sadece bu insanları ilgilendiren şeyler olmaktan uzaktır. Kan ve­ren olmadığı için ölen bir insan tüm insanların utan­cıdır. Bir bebeğin ameliyatı için gerekli paranın topla­narak onun sağlığına kavuşması tüm insanların guru­rudur.

İnsan iyilik görerek, insan cinsine karşı sevgisi art­tığı gibi, iyilik ve sevgi göremezse insan soyuna karşı içinde bir nefret besleyebilir. O yüzden şunu söyleye- biliyoruz. Bir iyilik hiçbir zaman sadece bir iyilik de­ğildir. Bir kötülük de hiçbir zaman sadece bir kötülük değildir.

Onun için özellikle çocuklarımızı çok sevmeli on­lara çok iyilik yapmalıyız ki, onlarda insan ve insanlık sevgisi yüreklerinin içlerine kadar yer etsin.

Hiç kimse kendinde olmayanı veremez. Sevgi alma­yan çocuk onu geri veremez. Nefret ve şiddet öğretilen bir çocuk ancak onları geri verir. Bir insana bıçak verip, ondan güvercin isteyemezsiniz.