Ana sayfa GÜNDEM Arıların ölüm sebebi kimyasal tarım ilaçları mı?

Arıların ölüm sebebi kimyasal tarım ilaçları mı?

575
0

Gök: “Büyük çaplı arı ölümleri gerçekleşmiştir”

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, arı nüfusunun dünya genelinde azalması dolayısı ile TBMM Başkanlığına meclis araştırması açılmasını talep etti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ekolojik dengede önemli yeri olan Arıların ölümlerinin sebebinin araştırılması hakkında meclis araştırması istedi. Gök, ilgili yazısında şunları söyledi: “Dünya genelinde arı nüfusu önemli ölçüde azalmıştır. Japonya son 10 yılda arı kolonilerinin %25’ini, ABD %30 ila 40’ını, Avrupa ise %53’ünü kaybetmiştir. Türkiye’de yüz binlerce kovan yok olmuş, kayıplar her gün artarak devam etmektedir. Arıların yok olması sadece bir türün kaybedilmesi ve bal üretimi için bir tehdit değil aynı zamanda gıda üretiminin 3’te 1’inin yok olması anlamına gelmektedir.”

“Türkiye’de kullanılan kimyasal tarım ilaçlarının önemli bir etken olduğu bilinmektedir”

“Bitkilerin tozlaşma yapmasında en önemli rolü böcekler üstlenirken arılar bu alanda ilk sırada bulunmaktadır. Çok sayıda bitki tozlaşma yoluyla ürün verirken hayvan yemi olarak kullanılan yonca samanının ortadan kalkması ile hayvancılığın da önemli bir darbe alacağı açıktır. İnsan eliyle gerçekleştirilen tozlaşma ise gıda maliyetlerini aşırı yükseltmekte, doğal tozlaşmada yakalanan verime ulaşılamamaktadır. Arı ölümlerinin birden fazla sebebi olmakla beraber Türkiye’de kullanılan kimyasal tarım ilaçlarının önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Pestisit olarak adlandırılan bu ilaçlar zararlı haşere ve böcekleri imha ederken arıları da ortadan kaldırmaktadır. Özellikle neonikotinoid kullanımının yoğun olduğu ekim alanlarında büyük çaplı arı ölümleri gerçekleşmiştir.”

“200 Binden fazla kovan tarımsal ilaçlardan olumsuz etkilendi”

“Türkiye’de ilk büyük ölümler 2006 – 2007 yıllarında Trakya Bölgesinde görülürken sonrasında 2017 yılında Bursa ve 2018 yılında Adana ve Ege Bölgesinde yaşanmıştır. Adana İli Arı Yetiştiricileri Derneği 2017 yılında arı kayıplarına ilişkin 700 dilekçe aldığını ifade etmektedir. 200 Binden fazla kovanın tarımsal ilaçlardan olumsuz etkilendiği ve bu kovanların %80’inin kaybedildiği düşünülmekte, maddi kaybın 65 milyon TL’den daha yüksek olduğu hesaplanmaktadır. Arıların hayatta kalması insan yaşamının devamıyla doğrudan ilişkilidir. Ülkemizdeki ekosistemin korunması ve Dünya çevre korumasına katkı sağlanması insanlığa karşı bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Arı ölümlerinin sebeplerinin tespit edilmesi, tarım alanları ve çevresindeki doğal ve yarı doğal arı yaşam alanlarının saptanması ve ekolojik tarım uygulamalarının araştırılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”