Ana sayfa GÜNDEM Harf Devriminin 90.Yılı

Harf Devriminin 90.Yılı

612
0

Türk Ocakları Polatlı Şube Başkanı İlhan Dereköy, Harf Devriminin 90.yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Harf Devrimi, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanunun kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Türk Ocakları Polatlı Şube Başkanı İlhan Dereköy, harf devriminin 90.yılı hakkında şunları söyledi:

“14-15. yüzyıllardan itibaren Arap alfabesi yazı hayatımıza hakim oldu”
“Dil ve yazı birbiriyle çok yakından ilgili olmakla birlikte ayrı şeylerdir. Nitekim Türkçe tarih boyunca  en az 15 çeşit alfabe ile yazılmıştır. Göktürk,Uygur,Tibet, Nasturi, Brahmi, Mani, Kiril, Soğud, Arap,Slav alfabeleri bunlardandır. Türkler İslâm dini ile tanıştıklarında Uygur alfabesini kullanıyorlardır. Müslüman olduktan itibaren yavaş yavaş Arap alfabesini de kullanmaya başladılar. 14-15. yüzyıllardan itibaren Arap alfabesi yazı hayatımıza hakim oldu. Arap alfabesi, Türkçenin ses yapısına uygun bir alfabe olmamasına rağmen dini sebeplerle yaygın olarak kullanılıyordu. Fakat, doğru yazma ve okuma konularında da çeşitli zorluklar sürüp gidiyordu. Arap harfleri ile yazma okuma problemi, genel olarak Tanzimat devrinden sonra başladı. Çünkü, bugünkü anlamda okullaşma başlamış; devlet herkese okul mecburiyeti getirmişti.”

“Harf İnkılâbı üzerinde hassasiyetle durmuşlardır”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini laik düzen içinde eğitim ve kültür üzerine oluşturma hedefinde olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bu hedeflerini gerçekleştirmek için Harf İnkılâbı üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. Türk halkı da yeni Türk alfabesinin benimsenmesi konusunda 1922 yılı sonlarından itibaren hayata geçirilen pek çok yenilikte olduğu gibi meseleye sahiplenerek, Türk çağdaşlaşma hareketinin başarıya ulaşmasında önemli katkı sağlamıştır. Harf İnkılâbı’nın toplumsal tabana yerleştirilmesi için Muallimler Birliği, Ordu, Himaye-i Etfal Cemiyeti yanında yaklaşık 200 şubesi, donanımlı üyeleri ve örgütlü yapısıyla Türk Ocaklarının rolü unutulmamalıdır. Harf İnkılâbı’na Türk Ocaklarının bakışı çalışmaları, faaliyetleri ve bu alanda öncü olma görevi çok yüksektir.”

“Suhulet ve süratle muvaffak olacağımıza delildir”

“20 Ağustos 1928 tarihinde Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından yayınlanan tamimde harf inkılabının önemi vurgulanarak ocaklılara şu direktifler verilmiştir: “Aziz kardeşlerimiz, Lisanımıza büyük bir inkişaf verecek ve Türk’ün her sahada tecelli eden kudretini lisan sahasında da gösterecek olan yeni harflerimizin her sınıf halkımız tarafından süratle öğrenilmesi hepimiz için bir mefkûre olmalıdır. Büyük müncinin muhali bile mümkün kılan idaresinin bu sahada da milletimize rehber olması, suhulet ve süratle muvaffak olacağımıza delildir. Gazimizin sözlerini daima hatırımızda tutmalıyız. “Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmeliyiz.Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik vazife biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde on, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lazımdır. Bu millet, utanmak için yaratılmış bir millet değildir. İftihar etmek için yaratılmıştır, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni, doksanı okuma yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk’ün seciyesini anlamayarak kafasını birtakım zincirlerle saranlarındır. Artık mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün âlem-i medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir.”