Ana sayfa GÜNDEM Ovacık: “Oynanan oyunlar akıl alır gibi değil”

Ovacık: “Oynanan oyunlar akıl alır gibi değil”

495
0

Ovacık: “Bağımsız bir devlet olmak için üretmek zorundayız”

Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Selami Ovacık, yazılı bir basın açıklamasında bulunarak iktidara bir takım eleştiriler yöneltti.

CHP İlçe Başkanı Selami Ovacık, dün yazılı bir basın açıklamasında bulundu. Ovacık, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların nedeninin, hükümetin dış politikada izlediği yanlış yöntemler olduğunu söyledi. Ovacık; “Son zamanlarda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar akıl alır gibi değil, Ekonomik Yaptırımlar, Diplomatlara yapılan saldırılar ve Ülkemizde bulunan konsolosluklarda yaşanan olaylar,  Bütün bunların sebebi; Tam bağımsız bir devlet olamayışımız, dış politikada izlediğimiz yanlış yöntemler ve komşularımızla olan tutarsız ilişkilerimizdir.”dedi.

“Atatürk’ün gösterdiği yoldan hızla uzaklaşılmış dış politika anlayışı”

Ovacık, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Dış politikada, Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yoldan hızla uzaklaşılmış dış politika anlayışı denen bir kavram ve gelenek kalmamıştır.  Atatürk’ün dış politika anlayışı, onun dünya görüşünü yansıtmaktadır. Bunu üç noktada toplamak mümkündür. Bunlar, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşmaktır. Yürütülen siyasal faaliyetlerin ve İzlenecek Türk dış politikasının temelini ve amaçlarını bunlar oluşturmuştur. Ulusal ve ekonomik gelişmemize olanak bulunması ve daha çağdaş biçimde, düzenli bir yönetimle işlerin yürütülmesinin başarmak için, her gelişmiş ve çağdaş devletler gibi, bizim de bütünüyle bağımsız ve özgür olmamız gerekmektedir. Atatürk’ün dış politika anlayışında emperyalist bir yön olmadığı görülmüştür. Atatürk’ün çöken Osmanlı İmparatorluğu’nun izlediği dış politikadan dersler çıkartarak yeni politikanın esaslarını oluşturmuştur.”

“Bu dış politika ile Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşturulması amaçlanmıştır”

“Bunları şu şekilde özetlemek olanaklıdır; Başka devletlerin iç işlerine karışmamak ve onları kendi içi işlerimize kesinlikle karıştırmamak,
1- Dış politika da milli çıkarlarımızın gerektirdiği politikayı izlemeyi, hiçbir şekilde maceraya atılmamayı, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesine uygun olarak dış politikada da barışçı olmayı ve sorunları barış yoluyla çözmeyi amaçlar.
2- Emperyalizm ve sömürgeciliğe karşıdır. Akılcıdır,  gerçekçidir..
3- Misak-ı Milli’yi temel almıştır.
4- Batı’ya dönük bir politika oluşturulmuştur. Çünkü; Bu dış politika ile Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşturulması amaçlanmıştır. Batı’ya karşı izlenen politika Atatürk tarafından şöyle vurgulanmıştır; “Bizim, siyaset-i hariciyemizde herhangi bir devletin hukukuna tecavüz yoktur. Biz ecnebilere karşı hasmane bir his beslemediğimiz gibi, onlarla samimane münasebetler tesis etmek arzusundayız. Türkler, bütün milletlerin dostudur”

“ABD emperyalizmiyle birlikte hareket edilmektedir”

“ABD’nin emperyalist çıkarları için Kore’ye asker göndermekle başlanan süreç, geçen yıllar içinde ABD askerlerinin bölgeyi denetlemek üzere Türk topraklarını kullanmasına ve ülkemizde onlarca üs kurmasına dönüştü. Türkiye’yi emperyalizme teslim etmek isteyenlerin iktidarıyla başlayan süreç, en sonunda ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlığını yapanların iktidarına dönüştü.
Artık Cumhuriyetin dış politikası ne tam bağımsız ne de emperyalizme karşı mazlumlarla birlikte,  Tersine Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de ABD emperyalizmiyle birlikte hareket edilmektedir.”

“Ekonomi kötü yönetildiği için ülkede üretim durmuştur”

“Ekonomi kötü yönetildiği için ülkede üretim durmuştur. Üretemeyen bir ülke ekonomik yönden dışa bağımlı olmak zorundadır. Üretim olmayan bir toplumda  toplumsal çöküş başlar, işsizlik, yoksulluk ve açlık olur, Köprü altında yatan, çöp karıştırarak yaşamını sürdüren, çok az bir para karşılığında hayatını tehlikeye atarak çalışmak zorunda kalan çocuklar çoğalır, her türlü olumsuz koşula rağmen dışarıda yaşamak zorunda kalan evsizler, beslenme yetersizliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri ve bunlar gibi yoksulluktan kaynaklanan daha pek çok problem oluşur. Bu problemlerin hepsiyle karşı karşıyayız. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak toplumun refah seviyesini yükseltmek bağımsız bir devlet olmak için üretmek zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir İktisat kongresinde  ekonominin önemini şöyle anlatmıştır. ”Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa elde edilen zaferler sürüp gitmez. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması güçlendirip genişletilmesi gerekir.” demiştir.”