Ana sayfa GÜNDEM Belediye bütçesi 150 Milyon TL

Belediye bütçesi 150 Milyon TL

934
0

2019 Bütçesi 150 Milyon TL

Polatlı Belediyesi 2019 yılı tahmini bütçesi, pazartesi günü yapılan Belediye Meclisi Ekim ayı dördüncü birleşim birinci oturumunda 150 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Polatlı belediyesi 2019 yılı bütçe kararnamesi Pazartesi günü Belediye Meclisinde görüşüldü, 2019 tahmini bütçesi, 2018 yılında olduğu gibi 150 milyon lira olarak belirlendi. Belediye için “Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 150.000.000,00 liralık ödenek verildi. Belediye bütçesinin gelirleri “Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 150.000.000.00 olarak tahmin edildi. 2019 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablodaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandı.

2019 Yılı Gelir Bütçesi

Vergi Gelirlerine 32.808.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Toplam 8.109.489,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlere Toplam 875.003,00 TL, Diğer Vergi ve Çeşitli Gelirlerinden Toplam 66.656.507,00 TL, Sermaye Gelirlerine Toplam 41.552.001,00 TL, Red ve İadelere Bütçeye Tahmini Olarak (-) 1.000,00 TL, ödenek konulması oy birliği ile kabul edildi.

2019 Yılı Gider Bütçesi

Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesine Toplam 7.856.048,00 TL, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 741.611,00 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 4.661.626,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 932.556,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 797.359,00 TL, Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesine Toplam 2.027.250,00 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 970.424,00 TL, Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 1.097.212,00, Fen İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 33.432.268,00 TL,  İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 1.934.435,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 21.039.186,00 TL, Zabıta Hizmetleri Bütçesine Toplam 3.773.548,00 TL, Park Bahçeler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 12.212.312,00 TL, Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 5.079.394,00 TL, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Bütçesine Toplam 445.650,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesine Toplam 934.573,00 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçesine Toplam 17.960.145,00 TL, Tesisler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 9.234.014,00 TL, Muhtarlıklar Müdürlüğü Bütçesine Toplam 3.779.046,00 TL, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 4.455.834,00 TL, İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 16.635.509,00 TL, Ödenek Konulması Oy Birliği İle Kabul Edildi.

Bilim Merkezi ve Uluğbey Gök Evi Ücretsiz

Belediye Kanununun 49.maddesinde ‘Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına, bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.001-200.000 arasında belediyelerde üç belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.’dendiğinden; Bu şekilde görevlendirilecek meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında aylık ödenek verilmesi, Belediye Kanununun 32.maddesinde ‘Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.’ Dendiğinden meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ‘ü oranında huzur hakkı ödenmesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Kanununda ekli K cetvelinde öngörülecek zabıta personelinin aylık fazla mesai ücretlerinin en üst limitinden mesai ödenmesi ve ayrıca 2019 Yılı içerisinde ilçemizde bulunan huzurevinin ihtiyacı olan aylık 3100 adet ekmeğin Polatlı Belediyesi tarafından verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca geçen yıl öğrencilere ücretsiz olmasına karar verilen Bilim Merkezi ve Uluğbey Gök Evi bilet ücreti, 2019 yılı ücret tarifesinde tam ve öğrenci biletinin ücretsiz olması yer aldı ve oy birliği ile kabul edildi.