Ana sayfa GÜNDEM Daha fazla insan meslek ve iş sahibi olacak

Daha fazla insan meslek ve iş sahibi olacak

768
0

İŞKUR’dan Polatlı OSB’de İstihdam ve Teşvik Bilgilendirme Semineri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milli İstihdam Seferberliği çalışmaları kapsamında Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ankara İl Müdürlüğü ve Polatlı Müdürlüğünce Polatlı Organize Sanayi Bölgesinde (Polatlı OSB) istihdam ve teşvik bilgilendirme semineri düzenledi.

Polatlı OSB Toplantı Salonunda işverenlere yönelik gerçekleştirilen seminerde konuşan Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Mollaoğlu,  Milli İstihdam Seferberliği çerçevesinde bilişim ve imalat sektöründe yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ve Polatlı bölgesinde Ağustos ayı itibariyle 886 kişinin işbaşı yaptığını söyledi.

Daha fazla insan meslek ve iş sahibi olacak

Mollaoğlu, ‘’ İşsizliğin önlenmesi ve ülke ekonomisinin canlanması için yürüttüğümüz çalışmalarla daha fazla gencin,  daha fazla insanımızın meslek ve iş sahibi olacaktır…   Milli İstihdam Seferberliği kapsamında yürürlüğe giren teşvikler var, 2018 yılında olduğu gibi önümüzdeki yılda daha yeni teşvikler olacaktır.   Milli İstihdam Seferberliği kapsamında içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 7103 Sayılı Kanun ile İlave İstihdam Teşviki, 7103 Sayılı Kanun ile Bir Senden Bir Benden Teşviki, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında Mesleki Eğitim Programları, Çalışma Hayatına İlişkin yeni Tedbirler alındı ve Engelli Girişimci Teşviki getirildi…” ifadesini kullandı. İŞKUR Polatlı Şube Müdürü Ali Fuat Eren ise merkez olarak Polatlı OSB, ilçe, merkezleriyle çalışan Başkent ve Anadolu OSB’de bulunan işyerlerinde 5 yüzün üzerinde  eğitim – istihdam çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Eren şunları söyledi: ‘’Milli İstihdam Seferberliği kapsamında getirilen teşviklerden İşverenlerin  yararlanması için alanlardayız, OSB’lerdeki seminerlerin yanında birebir fabrikalara giderek yetkililere bilgilendirmelerde bulunuyoruz.  Muhasebe ve insan kaynaklarından sorumlu personelleri yasa ve mevzuat hakkında bilgilendiriyoruz.  Teşviklerden fabrikaların yararlanması ve işçi istihdamını artırmaları için yoğun çalışmalarımız oluyor.’’ Konuşmaların ardından İŞKUR Polatlı Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ali Fuat Eren, İŞKUR İş ve meslek danışmanları Uğur Arslan ve Miray Ceran, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında  7103 Sayılı Kanun ile İlave İstihdam Teşviki, 7103 Sayılı Kanun ile Bir Senden Bir Benden Teşviki, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında Mesleki Eğitim Programları, Çalışma Hayatına İlişkin alınan   yeni Tedbirler  ve Engelli Girişimci Teşvikleri ilgili sunum yaptılar.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerinin; 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,

Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,

İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay, süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (679,88 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 75 inci maddesinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir. 2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar;

Özel sektör işyeri işverenleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar,

Destek Tutarı

2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının, S 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.