Ana sayfa GÜNDEM Yanımızdaki Osmanlı Tarihi Hazinesi : BÖLÜM-5

Yanımızdaki Osmanlı Tarihi Hazinesi : BÖLÜM-5

549
0

I.Murad (1326 – 1389)

Geçen sayımızdan itibaren Osmanlı Tarihimizi ve padişahlarımızı sizlere tanıtmaya başladık. Bu konudaki ilk araştırmamızı, Osmanlı Devleti’nin fikir babası ve manevi kurucusu olarak addedilen Şeyh Edebali’yi sizlere tanıtacak ilimiz Bilecik’ten başlattık. Bilecik şehri Polatlı’ya iki buçuk saat mesafede bir kent. Osmanlı’nın kurulduğu ve dirildiği başkent olarak geçen bu il özellikle Şeyh Edebali Türbesi’ne ev sahipliği etmesi ve Ahilik biliminin yaşatıldığı bir yer olarak tarihte yer alıyor.

Bu yazı dizimizde Osmanlı’nın kuruluşundaki ilginç anekdotlar ve tarih sahnesinden aldığımız notlarla padişahlarımızı da  sizlere kısaca tanıtacağız. Bu arada her bölümde Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği nasihatten çeşitli bölümleri sizlere aktaracağız.

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN BEYE NASİHATI

Günlerini say, servetini say, büyüklerini say, ama YERİNDE SAYMA !

Eşini beğen, işini beğen, aşını beğen, ama KENDİNİ BEĞENME !

Emek ver, kulak ver, bilgi ver, ama hiçbir zaman BOŞ VERME !

Hedefe koş, cihada koş, yardıma koş, ama ORTAK KOŞMA !

Fidan büyüt, garip doyur, çocuk besle, ama KİN BESLEME !

Satıcı ol, alıcı ol, kalıcı ol, bulucu ol, ama BÖLÜCÜ OLMA !

Paranı ver, selam ver, canını ver, ama SIRRINI VERME !

Davet et, hayret et, affet, tövbe et, ama İHANET ETME !

Okumaktan zarar gelmez, oku, ama, LANET OKUMA !

Elini aç, gözünü aç, kapını aç, ama AĞZINI AÇMA !

Rakibini geç, sınıfını geç, ama GÜLÜP GEÇME !

Ev al, araba al, abdest al, ama BEDDUA ALMA !

Zulmü devir, nefsi devir, ama ÇAM DEVİRME !

Yaklaş, konuş, tanış, ama UŞAKLAŞMA !

Seslen, uslan, ama YASLANMA !

Doğrul, devril, ama EĞRİLME !

İtil, atıl, ama SATILMA !

I.Murad (1326 – 1389)

Üçüncü Osmanlı Padişahı .Gerçek adı Murad Hüdavendigar’dır.Sancak sistemiyle başa geçen ilk hükümdar olmuştur.Babası Orhan Gazi’den aldığı Osmanlı İmparatorluğunun sınırlarını genişletmiş , 95 bin kilometrekare toprak genişliğini 500 bine çıkarmış , Rumeli’nin Osmanlı egemenliğine geçmesini sağlamıştır.1326’da Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un oğlu olarak Bursa’da dünya’ya gelmiştir.Küçük yaştan itibaren devrin alimleri tarafından özel bir şekilde yetiştirilen daha sonra Lala Şahin Paşa’nın yanında idare ve harp bilgileri öğrenmesi için gönderilen  I.Murad  , ağabeyi Süleyman Paşa’nın 1359’da vefat etmesi dolayısıyla Rumeli’deki ordunun başına geçmiştir.1360’da Osmanlı tahtına geçtiğinde oluşan karışık süreçte I.Murad , Ağabeyi Halil ile kardeşlerini öldürtmüştür. Yakub Çelebi, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey , İbrahim , Nefise ve Sultan Hatun isimlerinde olan 6 çocuğu vardı.Yaptırdığı tarihi eserler : Edirne Sarayı , Gelibolu Hüdavendigar Camii , Filibe Hüdavendigar Camii , Bursa Şehadet Camii , Bursa Hüdavendigar Camii.

İşte onun deyimleriyle söyledikleri :

Ben , hayatını gaza yolu harcayan  , babamdan aldığım toprakları beş katına çıkaran “Balkanlar Fatihi ” Murad Hüdavendigar’ım!Savaş meydanlarını düşmana dar eden Yeniçeri ocağını ben kurdum.Edirne , Gümülcine , Zağra , Filibe, Sofya ve Niş başta olmak üzere Rumeli’de bir çok şehir alıp Türk yurdu haline getirdim.Bursa , İznik ve Edirne’yi cami , mescit ve medreselerle süsledim.Kosova’da bizden kat be kat Haçlı birliklerinin üzerimize yürüdüğü ve rüzgarın da askerimize göz açtırmadığı bir durumda kalınca:

“Ya İlahi!Beni bu Müslümanlara kurban eyle !Tek bu müminleri  küffar elinde mağlup edip , helak eyleme !” Diyerek yakarışta bulundum.Rabbim bu dileğimi kabul eyledi.Ordum muzaffer olurken ben ise Kosova’da şahadet mertebesine ulaştım.

I.Muradın merak edilen özelliği :

Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve doğruluğun simgesi olarak tanındı.

Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

Mevlâna’ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Bir görüşe göre ‘hünkâr’ ve ‘Hüdâvendigâr’ unvanlarını almasında bu derin sevginin etkisi vardır.

Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.