Ana sayfa GÜNDEM Yanımızdaki Osmanlı Tarihi Hazinesi : BÖLÜM-4

Yanımızdaki Osmanlı Tarihi Hazinesi : BÖLÜM-4

600
0

Orhan Gazi  (1288 – 1363)

Geçen sayımızdan itibaren Osmanlı Tarihimizi ve padişahlarımızı sizlere tanıtmaya başladık. Bu konudaki ilk araştırmamızı, Osmanlı Devleti’nin fikir babası ve manevi kurucusu olarak addedilen Şeyh Edebali’yi sizlere tanıtacak ilimiz Bilecik’ten başlattık. Bilecik şehri Polatlı’ya iki buçuk saat mesafede bir kent. Osmanlı’nın kurulduğu ve dirildiği başkent olarak geçen bu il özellikle Şeyh Edebali Türbesi’ne ev sahipliği etmesi ve Ahilik biliminin yaşatıldığı bir yer olarak tarihte yer alıyor.

Bu yazı dizimizde Osmanlı’nın kuruluşundaki ilginç anekdotlar ve tarih sahnesinden aldığımız notlarla padişahlarımızı da  sizlere kısaca tanıtacağız. Bu arada her bölümde Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye verdiği nasihatten çeşitli bölümleri sizlere aktaracağız.

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN BEYE NASİHATI

Üç kişiye acı ; 

Cahiller arasında alime,

Zenginken fakir düşene,

Hatırlı iken itibarini kaybedene !

Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Ululanma, düşmanını hor görme !

Düşmanını çoğaltma, düşmanlığın başını da sonunu da sen belirle !

Hakli olduğunda kavgadan korkma

Bilesin ki

Atin iyisine doru yiğidin iyisine deli derler !

Orhan Gazi  (1288 – 1363)

İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi , Osman Bey’in oğlu , Ertuğrul Gazinin torunudur.1326’da babası ve Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in vefatıyla tahta geçmiş , Osmanlının beylik döneminden devlet olma sürecine doğru olan atılımlarında büyük rol oynamış , Osmanlı Devlet Teşkilatının kurucusu olmuştur.Orhan Gazi 1288’de Söğüt , Bilecik’te dünyaya geldi. Babası Osmanlı Devleti ve hanedanının kurucusu Osman Gazi , Annesi Şeyh Edebali’nin kızı Mal Hatun’du.Orhan Gazi 1299 yılında Bilecik valisiyle nişanlı olan ve daha sonra alayı tutsak edilen Yarhisar valisinin kızı Holofira ile evlendi , daha sonra Nilüfer adını aldı.Nilüfer Hatun , Osmanlı Hanedanına giren ilk yabancı kökenli gelindi.Orhan Gazinin daha sonra Osmanlı padişahı olan oğlu Murad Hüdavendigar , Nilüfer Hatundan dünyaya geldi.1326 – 1361 yılları arasında beylik yaptı.1327’de Orhan Gazi adına akçe, gümüş sikke olarak basıldı. Orhan Bey, Bizans İmparatoru VI. Kantakuzenos’un kızı Theodora ile 1346 yılında evlendi.

İşte onun deyimleriyle söyledikleri :

Ben , Müslümanları ilk kez Rumeli’de yerleştiren ve İslam’ı bu beldede yayan Osman Gazi oğlu Orhan Gaziyim.Babamdan aldığım küçük beyliği Devlet haline getirdim.Gelibolu’dan Edirne’ye kadar her yeri Türk yurdu kıldım.Devletin devamlılığı için gerekli tedbirleri aldım.Divan – ı Hümayun’u kurdum , düzenli ordunun temelini attım ve ilk medreseyi İznik’te açtım.Rumeli fatihi cihangir oğlum Süleyman Paşa’nın vefatı beni derin kederlere sevk etti.Küçük oğlum Murad , Edirne’yi alarak bana ve devletime rahat bir nefes aldırdı.37 yıl saltanat süren ben Orhan gazi , oğullarıma temel olarak şunu tavsiye ettim.

“Kur’an’ı Kerimin hükmünden ayrılmayın , adaletle hükmedin!Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir.Sonunda hüküm isabetli bile olsa geciken adalet zulümdür”.

Orhan Gazi Camii (Bilecik / 14.yy.)

“Eski Bilecik” diye anılan harabe şehirde yer almaktadır.Külliye biçiminde inşa edilen bu yapılar topluluğu ören yerinin kuzeybatı kısmındaki tepede yer almaktadır.Karşısındaki yamaçta ise imareti bulunmaktadır.Eser erken Osmanlı mimarisinin ilk örneklerinden olup Orhan Bey zamanında 1331 yılında yaptırılmıştır.Bugün harap bir halde olan cami ve imaret çok kez onarım görmüştür.1889 yılında II.Abdülhamid’in restore çalışmalarında çifte minare eklenmiştir.

Orhan Gazi’nin merak edilen özelliği :

Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandı.

Orhan Bey’in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hâkim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesiydi. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

Salı ve Perşembe günleri oruç tutardı. Mevlâna Hazretleri’ne hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı.