Ana sayfa GÜNDEM Korktuğumuz başımıza geldi…

Korktuğumuz başımıza geldi…

2233
0

”POLATLI ÜNİVERSİTESİ HAYALİMİZ BİTTİ”

“Gazi Üniversitesi bünyesindeki Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat fakülteleri ve Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokullarını yeni kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlayan yasa 18 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanının onayını takiben Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

27 Nisan 2018 tarihli gazetemizde “Üniversite hayalimiz sona mı eriyor?” manşeti ile haberini yaptığımız “TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilen tasarıya göre Polatlı Üniversitesi’nin kurulmasına temel teşkil edecek Gazi Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Polatlı Meslek Yüksekokulları, yeni kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adı ile Polatlı’da eğitime devam etmek kaydıyla adı geçen üniversiteye bağlanacak.” Söz konusu  yasa 18 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanının onayını takiben Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

Korktuğumuz kanun çıktı…

Üniversite hayalimiz sona  erdi…

“Gazi Üniversitesi bünyesindeki Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat fakülteleri ve Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokullarını yeni kurulacak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlayan yasa 18 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanının onayını takiben Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

Polatlı’yı yakından ilgilendiren, Gazi Üniversitesi bünyesindeki Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat fakülteleri ve Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokullarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlayan Yeni üniversitelerin kurulmasını içeren, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından onaylanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 7142 sayılı “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu” ile 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu yasa ile Gazi Üniversitesi bünyesindeki Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat fakülteleri ve Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokulları da bu kanun kapsamında kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlandı.

7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kuruluyor. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı okulların fakülte, yüksekokul ve enstitüleri, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, IspartaUygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri adlarıyla kurulan 16 devlet üniversitesine bağlanıyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi ve İzmir TınaztepeÜniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

Gazi Üniversitesi bünyesindeki Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile yeni kurulan Yabancı Diller, Adalet Meslek, Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokulları ile yeni kurulacak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanıyor.