Ana sayfa GÜNDEM Aralık Ayı Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Aralık Ayı Son Meclis Toplantısı Yapıldı

415
0
PAYLAŞ

Polatlı Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci birleşim birinci oturum toplantısı geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Başkanlığında toplandı.

Polatlı Belediye Meclisi Aralık ayı son toplantısını yaptı. Aralık ayı son meclis toplantısında 13 gündem maddesi yer aldı. Aralık ayı son meclis toplantısında Olukpınar Botanik köy arsasının Botanik Köy maliklerinin ve köy halkının Basketbol, Voleybol ve Mini Futbol sahası olarak faydalanması görüşüldü. Söz konusu arsanın 10 yıllığına kiralanmasına komisyonca karar verildi, komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Yıldızlı mahallesi YED Tesis alanı

İlçemiz Yıldızlı Mahallesi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) için onaylanan 1/5000 ölçekli plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasının ardından, Polatlı Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında da 1/1000 ölçekli planı onaylandı. Konuya ilişkin komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 29.11.2017 Tarihli ve bila sayılı yazıları ile, komisyona  havale edilen İlçemiz Yıldızlı Mahallesi 626 Parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Teni Alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14. 04.2017  Tarih ve 792 Sayılı karan ile onaylanmıştır. Onaylı üst ölçek plan kararlan doğrultusunda parsel malikince hazırlatılan sınırlan ekli krokide belirtilmiş alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusu yerinde ve paftasında incelenmiştir. İlçemiz Yıldızlı Mahallesi 626 Parsele ait E:0.20 Yençok=6.50 m yapılaşma koşullarına sahip Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı(YED) ile ilgili olarak parsel maliki tarafından hazırlatılmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının tadilen onayının uygun olacağına komisyonumuzca karar verilmiştir.”

Yassıhöyük mahallesine trafo yeri onayı

İlçemiz muhtelif mahallelerinde yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanması için trafo ihtiyacı olduğu belirtilerek Yassıhöyük Mahallesi 184 adanın doğusundaki park alam içerisinden ve Gazi Mahallesi 1771 adanın doğusundaki park alanından 5*8=40 m2lik alanın trafo yeri amaçlı kullanmak üzere tahsisini talep etmekteydi. Komisyonca görüşülen konuyla ilgili şu karar alındı: “İlçemiz Yassıhöyük Mahallesi 184 Adanın doğusundaki park alam içerisinden 5*8=40 m’lik alanın trafo yeri olarak Enerji Sa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye tahsisinin uygun olacağı ile Gazi Mahallesi 1771 adanın doğusunda bulunan park alanının ise uygulama imar plan tadilatı ile Anaokulu alanına dönüştürüldüğü, dolaysıyla bölgede trafo yeri tahsisi için alternatif alan belirlenerek idaremizden talep edilmesi halinde konunun yeniden değerlendirilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.” Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.