Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Oportünizmin Dünyası  -Köşe Yazısı

Oportünizmin Dünyası  -Köşe Yazısı

723
0

Oportünizm fırsatçılık anlamına gelmektedir.  Bireycilik, bireyin üstünlüğü gibi temellerden hareket etmektedir.

Oportünizm  mümkün olan en kestirme yolla siyasal alanda bir kariyere de erişmeye çalışmaktadır.

Şartların getirisi olan mücadele biçimlerini yaşama geçirmek yerine,şartları kendine uydurmaya çalışmak ve kendine yontmaktır. Rüzgarın esişine göre davranmaktır.

Her durumdan kendi çıkarları doğrultusunda pay çıkarabilmektir. Dönemin yükselen değerlerinden rant elde etme isteğidir.

İmtiyazlar ve bol ücret karşılığında ilkelerin  hiçe sayılmasıdır.  Her devrin adamı olmadır. Ne kokup ne de bulaşmaktır.Ideolojik mücadeleden kaçışı beraberinde getirir.

Emekci sınıfın bilinci ve örgütlülüğü zayıfladıkça opurtünizmin de etkisi artmaktadır.

Anamalcı sistem fırsatların özgürlüğünü yarattığından  sömürme fırsatını da yakalabilmekte mümkündür.

Oportünizm bukalemuna benzer amacı için girmeyeceği kılık yoktur. Sistemle de politik olarak bütünleşip nemalanmaktır.

Uzlaştırmacı laf cambazlığıdır. Sorunun özünü gözlerden saklarken dayanaksız ve gönülsüz birliklerin oluşumunu da  sağlamaktadır.

Siyasetteyse  dönekliğin resmidir. Aziz Nesin in “Zübük” adlı eseri de buna güzel bir örnektir.

Yazımızı Ahmet Kaya nın “Entel Maganda” nın sözlerinden bir dörtlüğe kulak vererek bağlayalım.

Başkalarına hümanist karısına karşı dayı

Nasıl beceriyor bilmem ikisi birden olmayı

Konuşurken solcusun yaşarken karambolcusun

Oportünizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun.