Ana sayfa GÜNDEM 687 Sayılı KHK’ da Yer Alan Prim Teşvikinde Değişiklik-Birinci bölüm

687 Sayılı KHK’ da Yer Alan Prim Teşvikinde Değişiklik-Birinci bölüm

1170
0

“Aydın 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, devlet tarafından karşılanan işçinin sigorta primleri ve gelir vergisi konularında değişikliklerin yer aldığı, geçtiğimiz günlerde  6/7/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile yeniden düzenlenen esasları kamuoyuna açıkladı”

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) İlçe temsilcisi Semih Aydın, dün yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı.

Aydın, “Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işçinin sigorta primleri ve gelir vergisi devlet tarafından karşılanmaktaydı.
Bu defa, 6/7/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların bu indirimlerden faydalanabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Sigortalı yönünden;

1) 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

3) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,

İşveren yönünden;

1) İşyerinin, özel sektör işverenine ya da ek 9 uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde işçi çalıştıran işverene ait olması,

2) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

3 Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi,

4) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

5) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

6) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

  1. B) 1/6/2017 – 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİNDE İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

1.6.2017 ila 31.12.2017  tarihleri arasında ilk defa tescil edilmiş olan işyerleri ile 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında SGK’ ya hiç bildirimde bulunmayan işyerlerinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından 1.6.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla bu destekten yararlanılabilecektir. Uygulama 01.06.2017 tarihi itibariyle başladığından, 2017 yılı Haziran ayı öncesinde tescil edilmesine rağmen 01.06.2017 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar yeni uygulamadan yararlanamayacaktır.

Daha önceki uygulamada, 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila  31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı ilave istihdam prim destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla ilave istihdam desteğinden, işyerinin 2017 yılında  tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren yararlanabilmekteydi.”dendi ve konu örneklerle açıklandı. Devamı yarın…

Haber: Mehmet Işık